Merken


Diensten & Oplossingen

ALGEMENE INFORMATIE

Het is verplicht om aan te geven dat er camera bewaking is aan elke mogelijke ingang van de plaats waar de beelden opgenomen worden.
Signalisatie moet via het wettelijk verplichte pictogram.
Er zijn een aantal normen die vastgelegd zijn in deze camera wet van 21 maart 2007.

 

Wanneer?

Vanaf de inwerkingstelling van uw bewakingscamera's

 

Welk materiaal en afmetingen?

 1. Voor het publiek toegangkelijke besloten plaats, waarvan de toegang niet wordt afgebakend door een onroerend bouwwerk (bijvoorbeeld: grote open parking): 60 x 40 cm - aluminiumplaat van minstens 1.5 mm dikte
 2. Voor het publiek toegangkelijk besloten plaats, waarvan de toegang wordt afgebakend door een onroerend bouwwerk (bijvoorbeeld: gebouw): 60 x 40 cm, A4 of 15 x 10 cm - aluminiumplaat van minstens 1.5 mm dikte of geplastificeerde sticker
 3. Niet voor het publiek toegangkelijk besloten plaats: 60 x 40 cm of A4 of 15 x 10 cm - aluminiumplaat van minstens 1.5 mm dikte of geplastificeerde sticker

 

Welke vermeldingen?

 1. "Camerabewaking - Wet van 21 maart 2007".
 2. De naam van de natuurlijke persoon of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de verwerking en in voorkomend geval, van zijn/haar vertegenwoordiger bij wie de betrokken personen de rechten bedoeld in de GDPR kunnen uitoefenen.
 3. Het postadres en in voorkomend geval, het e-mailadres of het telefoonnummer waarop de veranwoordelijke voor de verwerking of zijn vertegenwoordiger bereikt kan worden.
 4. In voorkomend geval, de gegevens van de functionaris voor gegevensbescherming.
 5. In voorkomend geval, de website van de verantwoordelijke voor de verwerking waar de betrokken personen alle informatie over de beeldverwerking ddor middel van deze bewakingscamera's kunnen raadplegen.

 

Meer weten?

In het cameradossier op  www.besafe.be  vindt u:

 • De hele wetgeving ter zake
 • De gebruikershandleiding van de aangifte van de bewakingscamera's
 • Gedetailleerde uitleg over de camerawet, waaronder de aangifte, het register en het pictogram
 • De antwoorden op de meest frequente vragen in de "FAQ"-rubriek

 

U heeft hulp nodig om uw aangifte in te dienen? Neem contact op met de camerahelpdesk van maandag tot vrijdag tussen 9 en 17 uur: