Merken


Diensten & Oplossingen

MASTER LOCK LOCK OUT - TAG OUT SYTEEM

Elk jaar worden duizenden arbeiders al dan niet levensgevaarlijk gewond bij herstellingen en onderhoudswerken aan industriële krachtbronnen, apparatuur en machines.

Heel wat van deze dodelijke ongevallen worden veroorzaakt door niet of slecht uitgeschakelde machines en een onvoorziene energietoevoer.

In Europa bestaat terzake nochtans een wetgeving die bepaalt dat alle energiebronnen moeten uitstaan en geblokkeerd moeten zijn. (Locked Out), terwijl aan deze machines of installaties wordt gewerkt.

Lock Out - Tag Out is een vastgelegde veiligheidsprocedure waarbij de energietoevoer wordt uitgeschakeld terwijl onderhouds- of herstellingswerken worden uitgevoerd.

Deze procedure is bedoeld om het personeel te beschermen tegen het vrijkomen van potentiële gevaren van machines of installaties in werking.

Lock Out:

 • Machines en installaties uitschakelen bij (onderhouds-)werkzaamheden met een hangslot, zodanig dat anderen deze installatie niet meer kunnen inschakelen of opstarten.

Tag Out:

 • Signaleren d.m.v. waarschuwingsbordjes of TAGS die aangeven dat er werkzaamheden plaatsvinden, door wie ze uitgevoerd worden en voor welke duurtijd.

 

Welke risico's?

 1. Elektrisch - elektrocutie
 2. Mechanisch - Verplettering
 3. Hydraulisch - Verplettering
 4. Chemisch - Verbranden
 5. Thermisch - Verbranden
 6. Pneumatisch - Verplettering
 7. Zwaartekracht - Vallen

Als deze krachtbronnen niet zijn uitgeschakeld, kan de apparatuur per ongeluk worden herstart, gevolg:

 • Machine in werking of beweging
 • Schade aan mens, milieu en machine

 

OSHA-Normen:

Overeenkomstig de OSHA-regels voor het onder controle houden van gevaarlijke energie (1910.147) zijn werkgevers verplicht richtlijnen uit te werken voor het aanbrengen van geschikte vergrendelingssystemen op energie-houdende apparaten en het uitschakelen van apparatuur tijdens werkzaamheden.

Op deze manier wordt onvoorziene energietoevoer voorkomen, kunnen apparaten niet per ongeluk worden ingeschakeld en kan opgeslagen energie niet vrijkomen. Dit alles met het oog op het voorkomen van lichamelijke letsels bij werknemers.

OSHA 1910.147 - 4 crusiale punten:

 1. De inrichtingen moeten IDENTIFICEERBAAR zijn
 2. De inrichtingen mogen alleen worden gebruikt voor het onder controle houden van energie
 3. Mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden
 4. Moeten aan de volgende eisen voldoen:
  1. substantieel - Masterlock producten zijn duurzaam en blijven onder normaal gebruik vergrendeld
  2. Identificeerbaar - lasergravering, pasfotolabels en identificatietags zijn verkrijgbaar bij alle Masterlock hangsloten
  3. duurzaam - vervaardigd uit hoogwaardige materialen om bestand te zijn tegen alle mogelijke omgevingen
  4. gestandardiseerd - Masterlock producten zijn beschikbaar in maximaal 9 kleuren

 

Waarom Lock Out - Tag Out?

 • Maximale veiligheid bij onderhoudswerkzaamheden - nul tolerantie qua arbeidsongevallen
 • Preventie arbeidsongevallen - Claims en boetes worden vermeden
 • Schadepreventie - Productie ligt niet stil, omzet gegarandeerd
 • Welzijn op de werkplek verbeteren - productiviteit en veiligheidsgedrag verhoogt

 

LOTO: een totaalconcept

Beleidsverklaring met verantwoordelijken voor werkgever en werknemer (vakbonden)

Procedures en werkwijze opstellen:

 1. Werkvergunningen
 2. Lock out procedures

Inventariseren:

 • Overzicht van kritieke punten en gevaren binnen de organisatie
 • Wie moet er mee werken?
 • Mechanische of elektrische risico's
 • Isolatiepunten

Ter beschikking stellen van de juiste middelen:

 • Hangsloten
 • Tags
 • Accessoires
 • Gereedschappen (niet geleidende)
 • PBM's

Training personeel visualiseren en sensibiliseren:

 • Training video's
 • Toolbox
 • Demoborden
 • Posters

Controleren: Brevetteren ipv sanctioneren!

Uitvoeren via een stappenplan

STAPPENPLAN

 

8 stappen:

 • Stap 1: Voorbereiden op uitschakelen
 • Stap 2: Alle betrokken arbeiders verwittigen
 • Stap 3: Uitschakelen apparatuur
 • Stap 4: Isoleren van het systeem van gevaarlijke energie
 • Stap 5: Lockout/Tagout
 • Stap 6: Verspreiden van achtergebleven of opgeslagen stroom (restspanning)
 • Stap 7: Isolatie van de werkplek controleren
 • Stap 8: Werkzaamheden uitvoeren en weer inschakelen

 

HANGSLOTEN

Vervaardigd uit:

 • Zenex composiet hangslot - -75°C tot +177 °C
 • Gelamineerd stalen hangslot
 • Aluminium hangslot
 • Geanodiseerd aluminium hangslot
 • RVS of nylon beugels

Bestand tegen:

 • Extreme temperaturen
 • Chemicaliën
 • Corrosie
 • UV-straling

Verkrijgbaar in verschillende kleuren (rood, oranje, geel, groen, blauw, zwart, grijs, lichtblauw, wit)

Verkrijgbaar met lasergravering, pasfotolabels en identificatietags